CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Beam steering by combination of two binary phase modulating ferroelectric liquid crystal SLMs

David Engström (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Anders Magnusson (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Sverker Hård (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Per Rudquist (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Koen D'havé (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Tomasz Matuszczyk (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Lars Sjöqvist ; Emil Hällstig
EOS Topical Meeting Digest Series Vol. 30 (2001), p. 114-115.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-17. Senast ändrad 2010-10-19.
CPL Pubid: 22832

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur