CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 165-Gb/s 4:1 Multiplexer in InP DHBT Technology

Joakim Hallin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Torgil Kjellberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Thomas Swahn (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
IEEE Journal of Solid-State Circuits (0018-9200). Vol. 41 (2006), 10, p. 2209-2214.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: 4:1 multiplexer, high-speed digital circuit, InP DHBTDenna post skapades 2006-10-17. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 22831

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur