CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Open-loop optimal control of a backlash traverse

Adam Lagerberg (Institutionen för signaler och system)
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. - 16 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-10-17. Senast ändrad 2009-01-23.
CPL Pubid: 22829