CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kemist i Göteborg

Ljusets år 2015

Göran Petersson (Institutionen för kemi och kemiteknik)
2015. - 9 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Rapporten visar hur kemister i Göteborg försökt möta nätets potential som kunskapskälla. Fortbildning, video och översättning via nätet har granskats.

Tematräffar har kunnat prioritera aktiva diskussioner genom att underlag har lagts ut på hemsida. Specifika kemiteman har varit bärens antioxidanter, svampars kemi och en kemists syn på klimatfrågan.

Rapporten samlar fem introduktioner och ett referat. Med introduktion och/eller referat på nätet nås många fler än dem som kan delta personligen vid ett möte. Ett generellt upplägg skisseras under devisen Kafé Kemi.

Nyckelord: kemi, nätet, fortbildning, video, översättning, bär, svampar, klimatDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-14. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 228231

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)