CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investeringsprocessen - kalkyler, strategier och finansiering.

Hans Löfsten (Institutionen för industriell dynamik)
Göteborg : External organization, 2002. ISBN: 91-44-01409-0.- 272 s.
[Bok]


Denna post skapades 2006-10-16. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22823

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur