CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inkubatorer i Sverige – analys av indikatordimensioner och nyttoeffektivitet

Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation) ; Lise Aaboen (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation) ; Peter Lindelöf
Göteborg : External organization, 2006. ISBN: 91-85084-61-1.- 148 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-10-17. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22822

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur