CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Teori och metoder för val av indikatorer för inkubatorer

Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation) ; Peter Lindelöf
: External organization, 2005. ISBN: 91-85084-26-3.- 72 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-10-16. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22821

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur