CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effektivisera planeringen i en "Planeringstudio"

Patrik Jonsson (Institutionen för transportteknik) ; Roger Lindau (Institutionen för transportteknik)
Bättre produktivitet (1402-1145). 5, p. 15-17. (2003)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 2282

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur