CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Teknik- och forskningsparkers effekter på små teknikbaserade företags tillväxt och lönsamhet - några metodmässiga överväganden

Svenska

Hans Löfsten (Institutionen för industriell dynamik)
Ur en forskarhandledares örtagård p. 121-140. (2001)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-10-16. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22818

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur