CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Science Park effects in Sweden - dimensions critical for firm growth

Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation) ; Peter Lindelöf
International Journal of Public Policy Vol. 1 (2006), 4, p. 451-475.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-16. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22815

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur