CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An interview with Ross Leadbetter

T. L. Hsing ; Holger Rootzén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Extremes (1386-1999). Vol. 18 (2015), 4, p. 529-561.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Extreme value theory, Extremal processes, Stationary processes, stationary-sequences, renewal function, moments, MathematicsDenna post skapades 2015-12-14. Senast ändrad 2016-01-26.
CPL Pubid: 228144

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur