CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental hostility and firm behaviour - an empirical examination of new technology-based firms on Science Parks

Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation) ; Lindelöf Peter
Journal of Small Business Management Vol. 44 (2006), 3, p. 386-406.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-16. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22814

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur