CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ny forskning om logistik i försörjningskedjor

Patrik Jonsson (Institutionen för transportteknik) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för transportteknik)
Inköp & logistik (1400-9676). 6, (2003)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 2281

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur