CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design and evaluation of fundamental mode and polarization stabilized VCSELs with a sub-wavelength surface grating

Åsa Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Jörgen Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Piotr Jedrasik (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
IEEE Journal of Quantum Electronics Vol. 42 (2006), 3, p. 231-240.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-16. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 22805