CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljörisker sjunkna vrak II. Undersökningsmetoder och miljöaspekter.

Ida-Maja Hassellöv (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Ulf Olsson ; Göran Ekberg ; Anders Östin ; Fredrik Simonson ; Christer Larsson ; Hanna Landquist (Institutionen för sjöfart och marin teknik ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Fredrik J. Lindgren (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Andreas Lindhe (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Lars Rosén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Anders Tengberg
2015.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-11.
CPL Pubid: 228045

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)
Institutionen för kemi och molekylärbiologi (GU)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Biologiska vetenskaper
Annan teknik

Chalmers infrastruktur