CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SWERA – Delivery 2.2

Hanna Landquist (Institutionen för sjöfart och marin teknik ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Andreas Lindhe (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Lars Rosén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Fredrik J. Lindgren (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
2015.
[Rapport]

Nyckelord: Shipwrecks, Risk AssessmentDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-11. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 228044

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Annan teknik

Chalmers infrastruktur