CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SWERA – Delivery 2.2

Hanna Landquist (Institutionen för sjöfart och marin teknik ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Andreas Lindhe (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Lars Rosén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Fredrik J. Lindgren (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
2015.
[Rapport]

Nyckelord: Shipwrecks, Risk AssessmentDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-11.
CPL Pubid: 228044