CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Method and Arrangement for Channel Prediction

Stefan Felter ; Ming Chen (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
(2006)
[Patentansökan]

Nyckelord: Channel prediction, Sinusoidal ModelingDenna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 22803

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Datatransmission

Chalmers infrastruktur