CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förändringar för mer hållbara konsumtionsmönster

Jörgen Larsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Jonas Nässén (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; John Holmberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Olof Drakenberg
Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. Jörgen Larsson (red.) p. 44-52. (2015)
[Kapitel]


Denna post skapades 2015-12-11. Senast ändrad 2016-07-07.
CPL Pubid: 228028

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori
Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV (GU)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning

Chalmers infrastruktur