CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förändringar för mer hållbara konsumtionsmönster

Jörgen Larsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Jonas Nässén (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; John Holmberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Olof Drakenberg
Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. Jörgen Larsson (red.) p. 44-52. (2015)
[Kapitel]


Denna post skapades 2015-12-11. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 228028

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV (GU)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning

Chalmers infrastruktur