CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

See, Understand, and Change Your Daily Climate Impact Results from the Klimarätt project

Ellinor Lindblad ; Anneli Kamb (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Jörgen Larsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
2015. - 20 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2015-12-11. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 228027

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning

Chalmers infrastruktur