CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Faktaunderlag med klimat utmaningar för Västra Götaland Ett gott liv i en fossiloberoende region

Jesper Adolfsson ; Eva Andersson ; Petra Andersson ; Sara Borgström ; Anders Carlberg ; Tomas Ekberg ; Camilla Funke ; Hans Fogelberg ; Maria Grahn (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Hanna Jönsson ; Jörgen Larsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Berit Mattsson ; Birgit Nielsen ; Birgitta Nilsson ; Gustaf Zettergren ; Tomas Österlund
2015. - 110 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2015-12-11. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 228025

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (GU)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur