CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low carbon lifestyles: potential for Sweden for 2050

Jörgen Larsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori ; Mistra Urban Futures) ; David Andersson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; David Bryngelsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Jonas Nässén (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
PERL International Conference: A Decade of Responsible Living: Preparing, Engaging, Responding and Learning. UNESCO, Paris 10-11 March, 2014 (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2015-12-11. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 228023

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning

Chalmers infrastruktur