CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. En forskarantologi

Jörgen Larsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Stockholm : Naturvårdsverket, 2015. ISBN: 978-91-620-6653-6.- 78 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2015-12-11. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 228021

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Flygets klimatpåverkan


Matkonsumtionens klimatpåverkan och markanvändning