CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. En forskarantologi

Jörgen Larsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Stockholm : Naturvårdsverket, 2015. ISBN: 978-91-620-6653-6.- 78 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2015-12-11. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 228021

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Flygets klimatpåverkan


Matkonsumtionens klimatpåverkan och markanvändning