CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Matkonsumtionens klimatpåverkan och markanvändning

Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; David Bryngelsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Jörgen Larsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. En forskarantologi p. 10. (2015)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Denna post skapades 2015-12-11. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 228019

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. En forskarantologi