CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Runaway electrons and the evolution of the plasma current in tokamak disruptions

Håkan Smith (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; P. Helander ; L.-G. Eriksson ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; F. Andersson
Proceedings of the 33rd EPS Plasma Physics Conference, Rome 2006 p. 4.178. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-20.
CPL Pubid: 22801

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur