CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-linearly driven second harmonics of Alfvén cascades

Håkan Smith (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; B.N. Breizman ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
Physiscs of Plasmas Vol. 13 (2006), p. 042504.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 22800

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Runaway electrons and Alfvén eigenmodes in tokamaks