CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CPFR - ett vinnande koncept

Patrik Jonsson (Institutionen för transportteknik) ; A. Segerstedt
Bättre produktivitet (1402-1145). 5, (2001)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 2280

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur