CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Destabilization of magnetosonic-whistler waves by a relativistic runaway beam

Tünde Fülöp (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik ; Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Gergö Pokol (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; P. Helander ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
Physics of Plasmas Vol. 13 (2006), p. 062506.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-10-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 22799

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)
Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Stability and Statistical Analysis of Transient Waves in Fusion Plasmas