CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flygets klimatpåverkan

Jörgen Larsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Jonas Nässén (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; David Andersson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. En forskarantologi p. 10. (2015)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-11. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 227985