CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Attityder till klimatskatter på flygresor och nötkött

Jonas Nässén (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Jörgen Larsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Fragment p. 239-247. (2015)
[Kapitel]


Denna post skapades 2015-12-11. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 227962

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Chalmers infrastruktur