CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Attityder till klimatskatter på flygresor och nötkött

Jonas Nässén (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Jörgen Larsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Fragment p. 239-247. (2015)
[Kapitel]


Denna post skapades 2015-12-11. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 227962