CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of a Butler Matrix at 60GHz in Inverted Microstrip Gap Waveguide Technology

Astrid Algaba Brazález (Institutionen för signaler och system, Antennsystem) ; Eva Rajo-Iglesias
IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, APS 2015, Vancouver, Canada, 19-24 July 2015 (1522-3965). p. 2125-2126. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A four-port Butler matrix is designed at 60GHz in the new gap waveguide technology, inverted microstrip type. The simplicity of doing this circuit in a printed technology and the low loss characteristic makes this design very promising. All the different components of the matrix have been designed and optimized and the complete matrix is currently under optimization.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-10. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 227924

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antennsystem (2014-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur