CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study on Beamwidth Flexibility of Circular Eleven Feed for Radio Telescopes

Jungang Yin ; Wei Chen ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antennsystem)
EuCAP 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-10. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 227923

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antennsystem (2014-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur