CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Air-filled Cavity-backed 2×2 Slot Sub-array Fed by Inverted Microstrip Gap Wave-guide

Seyed Ali Razavi ; Ashraf Uz Zaman (Institutionen för signaler och system, Antennsystem) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antennsystem)
9th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2015, Lisbon, Portugal, 13-17 May 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-10. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 227922

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antennsystem (2014-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur