CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dense focal plane array and multiple beam concepts make future high-quality radiometer missions possible

N. Skou ; S. S. Søbjærg ; Katrine Pontoppidan ; C. Cappellin ; Marianna Ivashina (Institutionen för signaler och system, Antennsystem) ; A. Ihle ; K. v. t Klooster
IGARSS 2014 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-10. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 227920

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antennsystem (2014-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur