CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quad-Mode Antenna for Wide-Scan Sparse Arrays

D. S. Prinsloo ; P. Meyer ; Rob Maaskant (Institutionen för signaler och system, Antennsystem) ; Marianna Ivashina (Institutionen för signaler och system, Antennsystem)
2015 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation, APS 2015; Vancouver, Canada; 19-24 July 2015 (1522-3965). p. 1516-1517. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A conical quad-mode antenna excited through four orthogonal transverse electromagnetic modes is presented. The radiation characteristics of each mode are validated through measurements, illustrating the complimentary nature of the four far-field radiation patterns through which near-hemispherical field-of-view coverage can be achieved.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-10. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 227917

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antennsystem (2014-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur