CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Making the Most of Supplier Relationships

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Ivan Snehota
Industrial Marketing Management Vol. 29 (2000), p. 305-316.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-13.
CPL Pubid: 22791

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur