CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ACD³ - Utvecklingsprocessen ur ett människa-maskinperspektiv

Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015. - 307 s.
[Bok]

ACD3-processen är ett nyutvecklat ramverk för utvecklingsarbete som synliggör designbesluten genom en tydlig struktur, men som tillåter flexibilitet för att inte hämma nyskapande och innovation. ACD3-processen stödjer en växelverkan mellan designarbete och kravsättning och lyfter fram aktivitetens och användningens roll för utformningen. ACD3-processen bygger på vedertagna teorier och processer inom design, produktutveckling och human factors, men kombinerar ihop dem på ett samstämmigt sätt för att bättre stödja utvecklingsarbetet. ACD³ är en förkortning av AktivitetsCentrerad Design, och 3:an representerar de tre dimensioner som bygger upp processen: designnivåer, designperspektiv och designaktiviteter. Boken riktar sig både till studenter och till yrkesverksamma ingenjörer och designers.

Nyckelord: produktutveckling, human factors, användarcentrerad designDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-10.
CPL Pubid: 227866

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Produktion
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Interaktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Research series from Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development: report 96