CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Perceptual validation of auralized heavy-duty vehicle

Penny Bergman (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Astrid Pieringer (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Patrik Höstmad (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
Proceedings of Euronoise 2015, Maastricht, June 1-3, 2015 p. 769-774. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-10.
CPL Pubid: 227839