CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Business Marketing Course: Managing in Complex Networks (2nd edition)

David Ford ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson ; Ivan Snehota
Chichester : John Wiley and Sons, 2006. ISBN: 0-470-03450-5.- xvi, 271 s.
[Bok]


Denna post skapades 2006-10-12. Senast ändrad 2008-04-01.
CPL Pubid: 22783

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur