CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att diffrentiera sina kundserviceåtaganden

Patrik Jonsson (Institutionen för logistik och transport)
Bättre produktivitet (1402-1145). 3, (2004)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 2278

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för logistik och transport (2002-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur