CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The highest lowest zero of general L-functions

Jonathan Bober ; Briam Conrey ; David Farmer ; Akio Fujii ; Sally Koutsoliotas ; Stefan Lemurell (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Michael Rubinstein ; Hiroyoki Yoshida
Journal of Number Theory (0022-314X). Vol. 147 (2015), p. 364-373.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Stephen D. Miller showed that, assuming the Generalized Riemann Hypothesis, every entire L-function of real archimedean type has a zero in the interval 12+it with -t0

Nyckelord: L-function , Zero , Zero gapDenna post skapades 2015-12-09. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 227754

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur