CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integration of Sustainability aspects in Product Development

Sophie Byggeth (Institutionen för fysisk resursteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: sustainability, sus´tainable product development, MSPD, SPADenna post skapades 2006-10-10.
CPL Pubid: 22775

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2001-06-01
Tid:
Lokal: