CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On S-Parameter based Complex Correlation of Multi- Port Antenna

Xiaoming Chen (Institutionen för signaler och system, Antennsystem) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antennsystem)
9th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2015, Lisbon, Portugal, 13-17 May 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

In this paper, we present a S-parameter based expression for the complex correlations of multi-port antennas. The formula is tested against the correlation formula based on embedded antenna patterns and the measurement in a reverberation chamber (RC). A 4-port wideband antenna is used as an example.

Nyckelord: Correlation, multi-port antenna, reverberation chamber (RC)Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-09. Senast ändrad 2016-09-09.
CPL Pubid: 227722

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antennsystem (2014-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur