CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Body fat mass and the proportion of very large adipocytes in pregnant women are associated with gestational insulin resistance.

Henrik Svensson ; Louise Wetterling ; Marja Bosaeus ; Birgitta Odén ; Anders Odén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Eva Jennische ; Staffan Edén ; Agneta Holmäng ; Malin Lönn
International journal of obesity (2005) (1476-5497). Vol. 40 (2016), p. 646-653.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Pregnancy is accompanied by fat gain and insulin resistance. Changes in adipose tissue morphology and function during pregnancy and factors contributing to gestational insulin resistance are incompletely known. We sought to characterize adipose tissue in trimesters 1 and 3 (T1/T3) in normal weight (NW) and obese pregnant women, and identify adipose tissue-related factors associated with gestational insulin resistance.Denna post skapades 2015-12-09. Senast ändrad 2016-05-04.
CPL Pubid: 227699

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin (GU)
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi (GU)
Institutionen för medicin (GU)

Ämnesområden

Fysiologi
Cellbiologi
Morfologi

Chalmers infrastruktur