CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Breakdown of a streak via development of varicose secondary mode on the straight wing with pressure gradient

V.V. Kozlov ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Yu.A. Litvinenko ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik)
In Laminar-Turbulent Transition. Proc. of Sixth IUTAM Symposium, Bangalore, India 2004 p. 419-424. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

In the present experimental work, which utilizes a hot-wire visualization method, an influence of external pressure gradient on the development of secondary instabilities in the straight wing boundary layers has been demonstrated for the first time. The comparison of experimental data and direct numerical simulation results of this process has been given.Denna post skapades 2006-10-11. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22768

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur