CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Review of visualization techniques in exploration of incompressible shear flows

V.V. Kozlov ; Yu.A. Litvinenko ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik) ; G.R. Grek ; H. Chun
Proc. of The 8th Asian symposium on visualization (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-11.
CPL Pubid: 22766

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur