CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hot wire visualizations of breakdown to turbulence in complex flows

Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik) ; V.V. Kozlov ; P.R. Pratt ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik)
Proc. of EUCASS conf., Moscow, Russia p. 211-216. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-11. Senast ändrad 2013-07-31.
CPL Pubid: 22765

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur