CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Så bygger vi på säker grund

Minna Karstunen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Kan vi tackla det nya klimatet? Formas Fokuserar 24. p. 121-128. (2015)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-08.
CPL Pubid: 227638