CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Breakdown of a streak via development of varicose secondary mode on the straight wing with pressure gradient

V.V. Kozlov ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Yu.A. Litvinenko ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik)
In Proc. Int. Conf. on Methods of Aerophys. Research, Novosibirsk, Russia Vol. 2 (2004), p. 107-110.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-11. Senast ändrad 2007-11-26.
CPL Pubid: 22763

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur