CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Breakdown of a streak via development of varicose secondary mode on the straight wing with pressure gradient

V.V. Kozlov ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Yu.A. Litvinenko ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik)
Adv. in Turbulence X, Proc. of the Tenth European Turbulence Conference, Trondheim, Norway (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-11. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22762

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur