CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electron microscopy of organic solar cells thermally stabilized with fullerene nucleating agents

Stefan Gustafsson (Institutionen för teknisk fysik, Eva Olsson Group ; SuMo Biomaterials) ; Olof Bäcke (Institutionen för teknisk fysik, Eva Olsson Group ) ; Samira Mousavi Nik (Institutionen för teknisk fysik, Eva Olsson Group ) ; Anke Sanz-Velasco (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Camilla Lindqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Ergang Wang (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Mats R. Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Christian Müller (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Eva Olsson (Institutionen för teknisk fysik, Eva Olsson Group )
Microscopy and Microanalysis (1431-9276). Vol. 20 (2014), 3, p. 398-399.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-08. Senast ändrad 2016-03-21.
CPL Pubid: 227600

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Eva Olsson Group (2012-2015)
SuMo Biomaterials
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur